Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zápis do základnej školy

 08.04.2021

Vážení rodičia,

sprístupňujem Vám informácie k zápisu do základnej školy na školský rok 2021/2022. Dátum konania zápisu je 9. apríl 2021 (piatok) a 10. apríl 2021 (sobota) – bližšie informácie a podrobnosti k zápisu na stránkach základných škôl.

Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2014 do 31.08.2015 aj deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021 odklad školskej dochádzky.

Ďalšou dôležitou informáciou pre Vás je informácia o možnosti pokračovania v plnení povinného predprimárneho vzdelávania:

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku ešte nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Inštitút „pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania“ sa uplatní vo vzťahu k deťom, u ktorých sa na základe záverov odborného vyšetrenia preukáže, že pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní bude na prospech ich osobnostného rozvoja a rozvoja ich kľúčových kompetencií nevyhnutných na zvládnutie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa kontaktujte nás a zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Z týchto dôvodov Vám zverejňujem aj email na psychologičku, ktorá spolupracuje s našou materskou školou - Mgr. Lenka Jurčová: jurcova@centrumke.sk .

Podkladom pre rozhodnutie vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:

- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a

- informovaného súhlas zákonného zástupcu.

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania.

Mgr. Katarína Holováčová


Zoznam aktualít: