Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rada školy

ČLENOVIA RADY ŠKOLY PRI MŠ BELEHRADSKÁ 6,KOŠICE, NA OBDOBIE 2021/2025

Za pedagogických zamestnancov

* Jarmila Molnárová

* Mgr. Andrea Žipajová

Za nepedagogických zamestnancov

* Josefa Durkáčová

Zástupcovia rodičov

* Michaela Dziadik Baranová

* Lenka Štofková

* Ing. Andrea Hricišinová

Delegovaní zástupcovia zriadovateľa

* Ľubica Bobrunková

* Ing. Mgr. Miloš Ihnát

* PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová PhD., MBA