Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

O nás

CHARAKTERISTIKA METÓD PEDAGOGIKY MARIE MONTESSORI

Montessori pedagogika je alternatívna a svetovo uznávaná metodická sústava. Skladá sa z filozofie rozvoja dieťaťa a z konkrétnych praktických postupov s pomôckami. Vznikla na základe pozorovaní Márie Montessori o vývine detí v ranom veku. Hlavnou myšlienkou inšpiratívnej Marie Montessori bolo, že ak dokážeme výchovou formovať sebavedomé, slobodne uvažujúce a tvorivé deti, vyrastú z nich sebavedomí, slobodne uvažujúci a tvoriví dospelí. Toto všetko sa snažila Maria premietnuť do svojho prístupu k deťom a učenia.

V snahe zvýšiť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu aplikujeme  prvky pedagogiky M. Montessori (talianska lekárka, ktorá žila na prelome 19. a 20. storočia) a  jej základné princípy ako sú princíp slobody, partnerstva, samostatnosti, senzitívnych vývinových fáz, pozornosti a pripravenosti prostredia. Riadime sa heslom „Pomôž mi, aby som to urobil sám“. Deťom predškolského veku je vlastná „absorbujúca myseľ“, preto v našich triedach umožňujeme pohybovať sa, dotýkať, manipulovať, skúmať. V takom prostredí sa dieťa učí pracovať nezávisle, na základe vlastnej iniciatívy, ktorá podnecuje jeho sústredenie a disciplínu. Činnosť, ktorú si dieťa zvolí ho vnútorne zdokonaľuje. Berie do rúk vec, ktorá ho osloví a priťahuje. Pracuje so záujmom, sústredene a sústredenie je dlhodobé. Raduje sa z dosiahnutého cieľa, je sebavedomejšie a dôstojnejšie. Úloha učiteľky spočíva v tom, že deťom sprostredkúva kontakt s prostredím, pozoruje , pomáha, radí. Aktivita učiteľky je vystriedaná aktivitou detí. Pri tom sa rešpektuje osobnosť dieťaťa a jeho všestranný rozvoj. Pedagogika M.M. umožňuje veľmi efektívne využiť prirodzené danosti dieťaťa v procese rozvoja jeho osobnosti prostredníctvom slobodnej práce so špeciálnym didaktickým materiálom. Do centra výchovno-vzdelávacieho procesu stavia dieťa, ktoré si v súlade so svojimi vnútornými potrebami do značnej miery same spontánne vyberá činnosť a venuje sa jej tak dlho ako považuje za potrebné. V sústredenej činnosti, pre ktorú sa dieťa rozhodlo na základe svojich vnútorných potrieb sa aktivizuje potenciál dieťaťa a nastoľuje sa psychická rovnováha. Dôležitý je proces nie výsledok. V procese sa dieťa učí, získava vedomosti a zručnosti.

19 prikázaní Marie Montessori pre rodičov

1. Deti sa učia tomu, čo ich obklopuje.

2. Ak je dieťa často kritizované, učí sa odsudzovať.

3. Ak je dieťa často chválené, učí sa hodnotiť.

4. Ak vída agresivitu, učí sa biť.

5. Ak sa zaobchádza s dieťaťom poctivo, učí sa spravodlivosti.

6. Ak sa dieťaťu často smejú, učí sa nesmelosti.

7. Ak dieťa žije s pocitom bezpečia, učí sa veriť.

8. Ak sa dieťaťu často nadáva, učí sa cítiť previnilo.

9. Ak dieťaťu často dávate za pravdu, učí sa mať k sebe dobrý vzťah.

10. Ak prejavujete voči dieťaťu často svoju zhovievavosť, naučí sa byť trpezlivé.

11. Ak budete dieťa často povzbudzovať, získa sebadôveru.

12. Ak žije dieťa v priateľskej atmosfére a cíti sa potrebné, naučí sa        v tomto svete nachádzať lásku.

13. Nehovorte o dieťati škaredo či už je prítomné alebo nie.

14. Sústreďte sa na rozvoj toho dobrého u dieťaťa, aby mu pre to zlé nezostalo miesto.

15. Vždy počúvajte a odpovedajte dieťaťu, ktoré na vás hovorí.

16. Vážte si dieťaťa, ktoré urobilo chybu a dokáže ju hneď alebo o niečo neskôr napraviť.

17. Buďte pripravení pomôcť dieťaťu, ktoré hľadá a snažte sa byť neviditeľní tým deťom, ktoré už našli.

18. Pomáhajte dieťaťu osvojiť si to, čo si neosvojilo skôr. Pomáhajte mu a naplňte pritom okolie starostlivosťou, tichom a láskou.

19. Pokiaľ jednáte s dieťaťom, dodržujte vždy tie najlepšie spôsoby– dávajte mu to najlepšie, čo je vo vás samých