Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Usmernenie k prevádzke materskej školy od 8.3.2021

 04.03.2021

Vážení rodičia,

mesto Košice  ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s rozhodnutím ministra Školstva, vedy, výskumu a športu, ako aj  na základe odporúčania hlavného hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice a záverov zasadnutia Krízového štábu mesta Košice konaného dňa 4.3.2021,  vydáva usmernenie k prevádzke ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice:

s účinnosťou od 8.3.2021 do odvolania je organizácia prezenčného školského vyučovania v materských školách len pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Mgr. Katarína Holováčová


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >