Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Jesenné prázdniny - POZOR zmena

 28.10.2020

Vážení rodičia,

na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/17949:1 -A 1810 zo dňa 23.10.2020 jesenné prázdniny sú v termínoch: 30.10.2020, 2.11.2020, 6.11.2020 a 9.11.2020. V súlade s týmto rozhodnutím, mala byť v týchto termínoch prerušená prevádzka materskej školy.

Dňa 27.10.2020 vydalo MŠVVaŠ SR usmernenie, že jesenné prázdniny sa na materské školy nevzťahujú. Na základe týchto informácií oddelenie školstva MMK nám dňa 28.10.2020 oznámilo, že v prevádzke budú iba triedy, v ktorých budú prihlásené deti.

Riaditeľka MŠ touto cestou prosí zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 si v čase jesenných prázdnin ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.

Sledujte našu webovú stránku (hlavne 1.11.2020 vo večerných hodinách) nakoľko budeme zverejňovať ďalšie aktuálne informácie k prevádzke MŠ po celoplošnom testovaní.

Za pochopenie ďakujem.

V Košiciach 28.10.2020                                            Mgr. Katarína Holováčová


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >