Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dotácia na stravu

 26.07.2021

Vážení rodičia,

z dôvodu nadobudnutia účinnosti  zmien v poskytovaní dotácie na stravu 544/2010 Z.z.  končí plošné poskytovanie dotácie na stravu v poslednom ročníku MŠ.

Oprávnené deti, ktorým bude poskytnutá dotácia na stravu v sume 1,30 eur za deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu sú:

1. Dieťa v poslednom ročníku MŠ, ktoré navštevuje MŠ a rodina je v PHN (pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže potvrdením z ÚPSVaR.

Doplnené o novú skupinu detí, ktoré už dovŕšili 6 rokov a ešte nedovŕšili 15 rokov, ktorých rodičom nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žijú  v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič sa preukáže čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový bonus neuplatnil).

Upozorňujeme rodičov, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnili daňový bonus, sú povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým, že si musia byť vedomí právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 z.č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Zároveň upozorňujeme, aby  rodičia z rodín v ŽM predložili Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR - Popradská 74, najneskôr do 10.8.2021.

Mgr. Katarína Holováčová


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >