Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Aktuálne pokyny a tlačivá platné od 16.11.2020

 16.11.2020

Vážení rodičia!

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:

- podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako "Úzky kontakt" RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),

- ochorenia na COVID- 19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),

predložiť pri návrate dieťaťa do materskej školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti a "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" (v prílohe).

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" (v prílohe).

Pri prerušení dochádzky viac ako päť pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Sledujte našu webovú stránku !

S pozdravom                           Mgr. Katarína Holováčová


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >